Фиксирана цена за целия период на договора. Без индексация.

В момента "ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД разполага със

34

Специализирани машини

100

Квалифицирани работници и строители

6

Инженери

Сертификати

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

ISO 18001:2007