Започване на строителството през месец Юли 2020 година.

В момента "ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД разполага със

28

Специализирани машини

72

Квалифицирани работници и строители

6

Инженери

Сертификати

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

ISO 18001:2007