ЗАЩО НАС?

В централна северна България Планекс Холдинг извършва своята дейност чрез „Планекс Инфраструктура ЕООД.

Дружеството е образувано с капитала на „Планекс Холдинг” ЕООД и Кристиян Пламенов Дешков, с управители Христо Атанасов Димитров и Кристиян Пламенов Дешков. Регистрирано е през 2013 г. съгласно Търговския закон, с ЕИК – 202694924 с централен офис на управление в гр.В. Търново, ул. „Магистрална”, №3, ет. 4 .

От създаването си през 2013 година дружеството е претърпяло интензивен растеж благодарение на коректни отношения с партньорите, постоянен контрол на качеството на строителните дейности, оптимална организация на строителния процес и професионализма на своите служители.

Дейностите, извършвани от „Планекс Инфраструктура” ЕООД      обхващат пълния цикъл на строително-инвестиционния процес : Строителство на обществени сгради, инженерна инфраструктура, транспортно и инфраструктурно строителство

about01

В град Велико Търново дружеството разполага с бетонов възел, който освен за поръчки на бетон и бетонови разтвори към собствени обекти, работи и за външни клиенти.

about02

В парцела на бетоновия възел е разположено складовото стопанство и базата на маеханизация, с която е оборудвано дружеството. На разположение са:

КОЛЕСЕН БАГЕР JCB JS 145W

МОБИЛЕН БАГЕР KOMATSU PW 110

БЕТОН ПОМПА ИВЕКО МАГИРУС АД 410 Т 458Х4

БЕТОНПОМПА МЕРЦЕДЕС 3332 АКТРОС

БЕТОНОВОЗ МАН 26284 ДЛТМ

БЕТОНОВОЗ МАН 35364

БАГЕР КАТЕРПИЛАР 428Б

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ МАЗ 551605

МИНИ ВАЛЯК БОМАГ

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ МАН 33,362

АВТОКРАН ППМ 400АТТ ВТ 9036 ВР

КОЛЕСЕН ТРАКТОР КАТЕРПИЛАР 432Е

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ МЕРЦЕДЕС АТЕГО

ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

Планекс Инфраструктура ЕООД е сертифицирана по Евростандарт ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005 и притежава Сертификат по безопасни и здравословни условия на труд съгласно OHSAS 18001 от QMSCS Сертификация, Австрия.

ISO е с обхват на сертификацията: Строителство на сгради и съоръжения. Строително – монтажни работи и ремонти. Изграждане на съоръжения за пречистване на отпадъчни води и депа за отпадъци. Изграждане на тръбопроводи за    пренос   и    разпределение/ мрежи.

Строежи  от  енергийната  и  пътна    инфраструктура. Строителство, ремонт    и  модернизация на водноелектрически   централи, съоръжения и    системи    за напояване    и водоснабдяване.

Изграждане и укрепване на свлачища, брегоукрепителни съоръжения и системи.

Оперативно ръководство на „Планекс Инфраструктура” ЕООД

Оперативното ръководство на „Планекс Инфраструктура” ЕООД се осъществява от собствениците на дружеството и екип от професионалисти:

headquarters Planex Veliko Tarnovo

инж.Андрей Киров Папазов – Изпълнителен Директор

инж.Петър Минчев Петров – Главен Инженер

инж.Боян Пенчев Боянов – Строителен Инженер

Иван Стефанов Иванов – Специалист ПТО

Марияна Ненчева Калева – Експерт Обществени поръчки

Екатерина Блажева Илиева – Счетоводител