КАЛКУЛАТОР ЗА БЕТОН

С КАЛКУЛАТОРА можете лесно и бързо да изчислите обема на основните фигури, което ще ви даде необходимото количество бетон.


КОЛОНАПЛОЧАПРИЗМА
Изберете нужната фигура, въведете необходимите параметри и натиснете "добави".
 
Лице основа (B) m2
Височина (H) m
Брой (N)

„Планекс ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД разполага  с  марки  и  модели механизация  за  квалифицирано  изпълнение  на  цяла  гама дейности, които подпомагат ритмичното протичане на строителната дейност.

Машинният парк на фирмата разполага с: комбинирани багери  CATERPILLAR, челни товарачи KOMATSU,  самосвали  MAN,  КАМАЗ и MERCEDES,  бетоновози  CIFA,  бетонпомпи  CIFA,  ELBA,  миксерпомпа  CIFA, кулокранове  LIEBHERR, COMANSA,  хаспели,  автокран PPM – 35 т.,  товарни  и  леки  автомобили, техническата поддръжка на които се осъществява от собствена ремонтна база.

Това  позволява  на  фирмата  да  изпълнява  голям  обем  СМР  и  да  реализира  поетите  срочни ангажименти.

Бетонов възел "ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД разполага инсталация за производство на бетон и други строителни разтвори:

– ELBA EMC 75 B-VA – съвременно управление С7, оптимална организация на производството, електронни дозаторни устройства и производителност 75 куб.м. на час.

Съоръжението произвежда хомогенен готов за полагане бетон от класове: B10, B12.5, B15, B20, B25, B30, B35, B40 и B45.

Всички производствени процеси се извършват съгласно въведена Система за производствен контрол.

Автоматизираната система на управление документира и стриктно отчита вложените материали, дата и час на замеса, превозно средство, клиент, обект и други.

МЕХАНИЗАЦИЯ

Специализирани в производството на транспортен бетон, ние разполагаме с необходимите машини и съоръжения за неговата доставка и полагане:

  • бетоновози с капацитет от 6 до 10м3
  • миксер помпи 28м
  • бетон помпи 36, 42
  • самосвали за земновлажни замеси
  • тръби и подвижни рамена

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

СЕРТИФИКАТИ

Бетонов възел „Планекс Инфраструктура“ ЕООД – Велико Търново е сертифициран в производството на бетон и циментови смеси от NJN Хасково със следните материали:

 

Цимент, СЕМ II / 42,5 R, производител „Девня Цимент”

Пясък – естествен, кариера „Свищов” 0-4мм ;

Трошен камък, фракция 4-11/11-22, кариера „Русаля” ;

Вода – сондаж.

Добавка –PANTARHIT – 35

СЕРТИФИКАТИ ЗА БЕТОН ПО КЛАСОВЕ

B10 (C8/10)

B12.5 (C10/12)

B15 (C12/15)

B20 (C16/20)

B25 (C20/25)

B30 (C25/30)

C 30/37